Gummigulve

Komfort.

Gummi er med tiden blevet et meget anvendt gulvmateriale - med store fordele ved bl.a. en god gangkomfort og en betydelig trinlydsdæmpning.

Lyddæmpende.

Gummigulve har i dag stor udbredelse i bl.a. børnehaver - hvor der normalt er et højt støjniveau, på trappeopgange, gangbroer og skolemiljøer som helhed.

Miljøvenlige

Gummigulve har lang levetid. De er rimelig lette at vedligeholde, og gummi er et yderst miljøvenligt gulvmateriale.